a retro netrádió

Névnapok

Erzsébet


Fővinfom
Fővinform
Útinform
Útinform
juhasz elod

77 éve született Juhász Előd

Juhász Előd zenetörténész és újságíró, a Zenebutik Zenehíd szerkesztője és vezetője. 

Budapesten született. A Zeneművészeti Főiskola zenetudomány és zenetörténet, valamint az ELTE BTK zeneesztétika szakán végzett. Pályafutását 1962-ben a Zeneműkiadó Vállalat szerkesztő gyakornokaként kezdte, majd 1963-tól a Magyar Rádió műsorszerkesztő lektoraként dolgozott. 1981-től a Magyar Televízió zenei és művészeti főosztályának főmunkatársa volt.

Infók a zenebutik webről:
2002 januárjáig – nyugdíjazásomig – még folytatódott a húsz évet megélt Zenebutik-Zenehíd sorozat a Magyar televízióban. 2000 augusztusa, a fenti kitüntetés után 35 adás született, az utolsóra 2002. január 13-án került sor – sorrendben ez volt a 266.!

 

A televíziós tevékenység hasonló koncepcióval, ám jóval behatároltabban a Satelkit Tv-nél folytatódott ZENE-kaleidoszkóp – zenész BUTIK címmel 2002 márciusától 2002 decemberéig (20 adás).

 

E televízió megszűnte után 2002 decembertől a HÍR TV adott lehetőséget több mint fél évig az Operapáholy, illtetve Zenehíd címmel jelentkezett rendszeres műsoroknak (összesen 26 + 5 adás).

 

A televíziós lehetőségek elsorvadása után tevékenységem súlypontja az írásra, új könyvek megjelentetésére tevődött át. (Lásd alább, a sorolást!)

 

2005 februárjától csaknem négy évig meg-megújuló szerződést kaptam: a Szépművészeti Múzeum zenei programjainak kialakítása, szerkesztése, vezetése volt a feladatom. Örömteli postgradualis képzésnek fogtam fel! A kezdetektől munkatársaimmal együtt bábáskodhattam a máig élő Múzeum+ sorozat megszületésén. Ennek keretében jött létre Szilasi Alex zongoraművész közreműködésével a különböző témákat (pl. az évszakokat, ünnepeket, adott korokat, stb.) választó – arra zenéket, verseket, festményeket „felfűző” –Szépművészeti Szalon.

 

Megtisztelő feladat volt egy ideig a Szépművészeti kiállítás-megnyitóin a moderátori szerep. És nem kevésbé lelkesen hoztam létre a majd’ két évig működő Szépművészeti Kórust. Máig örömmel gondolok arra, milyen pezsgő zenei élet jött létre a Szépművészetiben! A társmúzsás találkozások mellett sorra vendégeink lehettek a legnagyobb hazai művészek, pl. Sebestyén Márta, Kocsis Zoltán, Szakcsi Lakatos Béla, Zorán…

 

Bár már hivatalosan több mint három éve nem „dolgozom” a Szépművészetiben, kapcsolatunk nem szakadt meg. Baráti és informális szálak mellett sorra itt, a Barokk Csarnokban kerülhetett sor új könyveim premierjére – öt alkalommal! Sőt, ezek létrejöttéhez a Szépművészeti Kht. támogatását is megkaptam.

 

A televíziózás utáni zenét népszerűsítő – „zenehíd-építő” – munkálkodásom több más síkon is folytatódott. A már említettek és különböző zenei cikkek írása mellett például alkalmi előadásokat vállaltam a debreceni, a pécsi egyetemen, több könyvtárban és 2003-tól éveken keresztül a Fábián Zoltán Olvasótáborokban, melyeket évenkénti váltással hazai és erdélyi helyszíneken rendeznek. (Előadásaim témái közül néhány: Globalizmus és magyarság a zenében; Kodály öröksége; Zene és média…)